ფერებიჩახურვა X

ვრცლად

RMG-ის ახალი პროექტის საჯარო წარდგენა კაზრეთში, დისკუსიის გარეშე

ვრცლად

თინათინ მაღედანი: არ გავიგუდებით

ვრცლად

Faulty Operations Limit Georgia’s Automatic Air Monitoring Stations

ვრცლად

სასიკვდილო წყალქვეშა ბგერები შავ ზღვაში

ვრცლად

Poti Residents Demand for Cleaner Air

ვრცლად

შემდეგი გაჩერება - ფოთი?!

ვრცლად

ჰაერის დაბინძურება და კოგნიტური დაქვეითება ასაკოვან ქალებში

ვრცლად

ჰაერის დამაბინძურებლების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე

ვრცლად

ბოლნისის სოფლებში ნიადაგი და წყალი მძიმე მეტალებით დაბინძურებულია